آیا موهای کاشته شده قابل رشد هستند و می توان آنها را رنگ یا فرکرد؟

بله، خصوصیات این موها مثل سایر موها هستند و رفتاری که با سایر موها داریم با این موها نیز می توان داشت فقط طی ماه اول پس از کاشت مو نباید موها را رنگ یا فر کرد. حتی ریش و سیبیل کاشته شده در آقایان کاملا طبیعی و قابل اصلاح و آرایش است.